Mental träning

Ett mycket bra sätt för att stärka sig inför ett framträdande är olika former av mental träning.
Det kan gå till på det traditionella sättet med en stunds avslappning för att sedan följas av att du föreställer dig att du är på plats, ser och hör hur du lyckas. Ju starkare du kan föreställa dig det hela desto bättre. Aktivera alla dina sinnen: hör applåderna se din publiks leenden och känn glädjen av att lyckas.
Själv brukar jag ta en promenad ut i naturen då jag samtidigt pratar för mig själv. Det brukar hjälpa mig att hitta nya infallsvinklar och idéer hur jag skall framföra budskapet samtidigt som jag memorerar vad jag skall säga.

Du kan också göra den sk excellens cirkeln, den är speciellt bra för att locka fram ett positivt tillstånd  som du vill komma åt. Se filmen och testa, du kan också ladda ner den och spara som text.

Fler sätt att locka fram ett positivt tillstånd är t ex att lyssna på musik som påverkar dig positivt. Du har säkert en favoritlåt som du känner dig styrkt av att lyssna till

Bilden illustrerar de delar som påverkar ditt sinnestillstånd. Prova att ändra på något av dem och se vad som händer.